Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin Bazı Bölümlere Ad Verilmesi ve Tablo Esasları Hakkında Yönerge
01 Ekim 2020