Belediye Sağlık Tesislerinin Ruhsatlandırılması
10 Haziran 2020

Belediyelere ait sağlık tesislerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler hakkında 81 İl Valiliği’ne dağıtımı yapılan Makam Onayı ve üst yazıya aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.


ÜST YAZI


MAKAM ONAYI