Birlikte Kullanım İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Duyuru
19 Ağustos 2020

Söz konusu iş ve işlemlerin Bakanlık Makamının 14.01.2019 tarihli ve 55 sayılı Onayı ile Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü’ne
devredilmesi uygun görülmüştür.