Görev ve Yetkiler
19 Ağustos 2020

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Görevleri:


  a) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin ruhsat ve faaliyet izin işlemlerini yürütmek,

  b) Devlet üniversitelerine bağlı sağlık tesislerinin ön izin, ruhsat ve faaliyet izin işlemlerini yürütmek,

  c) Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerinin ön izin, ruhsat ve faaliyet izin işlemlerini yürütmek,

  ç) Bakanlığa bağlı hastanelere ve hastanelerin bazı bölümlerine ad verilmesi ile tabela standartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  
  d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.